Lokomotywy Spalinowe CD 750 703-1 DKV Praha

CD 750 703-1 DKV Praha

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000396>
Autor 3D:  kilanziom  |Tekstura : Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-03

  3312 razy

Najnowsze dodatki