Wagony Towarowe PKP Eaos Pack

PKP Eaos Pack

Kuid wagonów:
<kuid2:493736:1000441:1>
<kuid2:493736:1000440:1>
<kuid2:493736:1000306:1>
<kuid2:493736:1000333:1>
<kuid2:493736:1000304:1>
Autor 3D: Chester | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

PKP Eaos 305-2 412W
PKP Eaos 579-5 412W
PKP Eaos 907-8 412W
PKP Eaos 873-8 408W
PKP Eaos 920-0 CSDE

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-10

  3420 razy

Najnowsze dodatki