Wagony Towarowe PKP_Eanos_877-6_415W

PKP_Eanos_877-6_415W

Kuid wagonów: <kuid2:493736:1000311:1>
Autor 3D: Chester | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

Dodatkowe informacje oraz zależności znajdują się w paczce.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-10

  2339 razy

Najnowsze dodatki