Wagony Towarowe PTK Eas 675-0 9-107.6

PTK Eas 675-0 9-107.6

Kuid wagonów: <kuid2:493736:1000508>
Autor 3D: Forex | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

Dodatkowe informacje oraz zależności znajdują się w paczce.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-10

  1734 razy

Najnowsze dodatki