Wagony Osobowe PKPIC B10nouz 641-4 141a St.W-wa Grochow

PKPIC B10nouz 641-4 141a St.W-wa Grochow

AKTUALIZACJA / UPDATE 05.05.2017R.

Kuid wagonu: 
<kuid2:493736:1000697:1>
Autor 3D:  kilanziom
Tekstura oraz modyfikacje 3D: Hanys
Modyfikacja Pointów: D_M
Zależności:

  1. 4Anc-II bogey  <kuid2:173943:900002:3>
  2. FMA red corona  <kuid2:149987:59100:1>
  3. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:60003:1>
  4. kabina kl2 <kuid:346599:100035>
  5. 111A_bogsound <kuid:367236:10161>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2017-04-22

  3549 razy

Najnowsze dodatki