Wagony Osobowe PKPIC B10nouz 111A-2 St.W-wa Grochow

PKPIC B10nouz 111A-2 St.W-wa Grochow


Kuid wagonu:  <kuid:493736:1000698>
Autor 3D:  kilanziom
Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. 4Anc-II bogey  <kuid2:173943:900002:3>
  2. FMA red corona  <kuid2:149987:59100:1>
  3. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:60003:1>
  4. kabina kl2 <kuid:346599:100035>
  5. 111A_bogsound <kuid:367236:10161>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2018-01-14

  2020 razy

Najnowsze dodatki