Lokomotywy Elektryczne PKP EU44-009

PKP EU44-009

Kuid lokomotywy: <kuid:493736:1000706>
Autor 3D:  Smejki (cz)
Tekstura oraz poprawki 3D :
Hanys
Wersja Trainz:
The locomotive is designed for versions Trainz Simulator 2009 and for the more recent versions Trainz.
Lokomotywa jest przystosowana dla wersji Trainz Simulator 2009 oraz dla wyższych wersji Trainz.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2018-08-05

  5028 razy

Najnowsze dodatki