Wagony Osobowe PKP Azdn 112A St.Raciborz

PKP Azdn 112A St.Raciborz

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000433>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. 4Anc-I bogey <kuid:2:173943:900001:3>
  2. 4Anc-II bogey <kuid:2:173943:900002:5>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-01

  1168 razy

Najnowsze dodatki