Wagony Osobowe PR Bp 120A St.Leszno

PR Bp 120A St.Leszno

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000424>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. 4Anc-I bogey <kuid:2:173943:900001:3>
  2. 4Anc-II bogey <kuid:2:173943:900002:4>
  3. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:6000:3:>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-01

  992 razy

Najnowsze dodatki