Wagony Osobowe PR B10o 357-9 111Ac St.Leszno

PR B10o 357-9 111Ac St.Leszno

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000575>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. 4Anc-I bogey <kuid:2:173943:900001:3>
  2. 4Anc-II bogey <kuid:2:173943:900002:3>
  3. kabina kl2 <kuid:346599:100035>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-02

  2660 razy

Najnowsze dodatki