Lokomotywy Elektryczne CD 163-047-4

CD 163-047-4

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000380>
Autor 3D:  Smejki  |  Tekstura: Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-02

  4644 razy

Najnowsze dodatki