Lokomotywy Elektryczne PKP ET21-469

PKP ET21-469

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000491>
Autor 3D:  Qcyk  | Tekstura 3D: Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-02

  1723 razy

Najnowsze dodatki