Wagony Osobowe

PKP B10ou 829-9 111Ah St.Krakow

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000561>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. 4Anc-I bogey <kuid:2:173943:900001:3>
  2. 4Anc-II bogey <kuid:2:173943:900002:3>
  3. kabina kl2 <kuid:346599:100036>
  4. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:6000:3:2>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-02

  2832 razy

Najnowsze dodatki