Wagony Towarowe

PCC Fas 505-3 418V

Kuid wagonu: <kuid2:493736:1000301:4>
Autor 3D
: Chester | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

Dodatkowe informacje oraz zależności znajdują się w paczce.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-08

  1796 razy

Transoda Uacs 220-4 408S

Kuid wagonu: <kuid2:493736:1000301:4>
Autor 3D
: MartinST43 | Tekstury: hanys
Skrypt: qcyk85 - zainstalowany przez D_M
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-03

  2214 razy

AWT Falls Pack

Autor 3D: VojtikJ
Tekstury:
Hanys
Skrypt:
qcyk85
Poprawki:
stoker (Kamil)

Kuid wagonów:

<kuid2:493736:1000398:3>
<kuid2:493736:1000357:2>
<kuid2:493736:1000356:2>
<kuid2:493736:1000353:2>
<kuid2:493736:1000355:2>
<kuid2:493736:1000515:1>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-01

  3249 razy

Najnowsze dodatki