Wagony Osobowe

UZ WLABm G78 st.Odessa

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000482>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. 4Anc-I bogey <kuid:2:173943:900001:3>
  2. 4Anc-II bogey <kuid:2:173943:900002:3>
  3. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:6000:3:1>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-01

  1886 razy

Najnowsze dodatki