Wagony Osobowe

PNI 10-1891 102A St.Katowice

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000444>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. FMA crates <kuid:149987:58001>
  2. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:6000:3:1>
  3. Goerlitz 101A Bogey <kuid:173943:900045>
  4. PWM5 podklady1 <kuid2:438004:60007:1>
  5. PWM5 tluczen 1 <kuid2:438004:60009:1>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-01

  1478 razy

PR Bp 120A St.Leszno

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000424>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. 4Anc-I bogey <kuid:2:173943:900001:3>
  2. 4Anc-II bogey <kuid:2:173943:900002:4>
  3. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:6000:3:>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-01

  1350 razy

Najnowsze dodatki