Lokomotywy Spalinowe PKP SU45-100

PKP SU45-100

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000476>
Autor 3D:  kilanziom  |Tekstura : Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-03

  1201 razy

Najnowsze dodatki