Lokomotywy Spalinowe PKP ST43-265

PKP ST43-265

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000349>
Autor 3D:  MartinST43  |Tekstura : Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-03

  1632 razy

Najnowsze dodatki