Wagony Osobowe PKP B10nou YB St.W-Wa Grochow

PKP B10nou YB St.W-Wa Grochow

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000338>
Autor 3D: 
kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. 4Anc-I bogey <kuid:2:173943:900001:3>
  2. 4Anc-II bogey <kuid:2:173943:900002:3>
  3. MAV YB B Interior <kuid:173943:400014>

 

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-07-31

  1627 razy

Najnowsze dodatki