Lokomotywy Spalinowe DBSRP BR232-275

DBSRP BR232-275

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000528>
Autor 3D:  kilanziom  |Tekstura : Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-03

  909 razy

Najnowsze dodatki