Wagony Osobowe MAV Bp 019-9 Gyor St.Pecs

MAV Bp 019-9 Gyor St.Pecs

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000453>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:6000:3:1>
  2. Gorlitz V 2006 <kuid2:173943:9000033:2>
  3. FMA crates <kuid:149987:58001>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-01

  2090 razy

Najnowsze dodatki