Wagony Osobowe MAV B 353-9 Gyor70 St.Szombathely

MAV B 353-9 Gyor70 St.Szombathely

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000450>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:6000:3:1>
  2. Gyor 2500mm bogey <kuid:173943:9000072

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-01

  1609 razy

Najnowsze dodatki