Wagony Osobowe PR Bdu 111A 510-3 St.Bielsko Biala

PR Bdu 111A 510-3 St.Bielsko Biala

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000496>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. 4Anc-I bogey <kuid:2:173943:900001:3>
  2. 4Anc-II bogey <kuid:2:173943:900002:3>
  3. kabina kl2 <kuid:346599:100035>
  4. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:6000:3:1>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-01

  1268 razy

Najnowsze dodatki