Wagony Osobowe RZD WLABm G80 St.Kaliningrad

RZD WLABm G80 St.Kaliningrad

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000571>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Zależności:

  1. CNII bogey <kuid:173943:9000085>
  2. Tarczka KP v1 <kuid2:438004:6000:3:1>

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-02

  1631 razy

Najnowsze dodatki