Lokomotywy Elektryczne CD 182 080-2 59E3

CD 182 080-2 59E3

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000376>
Autor 3D:  kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-02

  1395 razy

Najnowsze dodatki