Lokomotywy Elektryczne AWT E189-150

AWT E189-150

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000560>
Autor 3D:  Williamq  | Skrypt: RBach
Tekstura oraz modyfikacje 3D:
Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-02

  1611 razy

Najnowsze dodatki